CENAZE HİZMETLERİBir ölüm olayı gerçekleştiğinde yapmanız gerekenler;


A-Ölüm evde gerçekleşmiş ise, hayatını kaybeden vatandaşımızın yakını,merhum/merhumenin nüfus cüzdanı ile bağlı bulunduğu ilçe belediyesine bizzat başvuracaktır.

B- Burada işlemleri yapılacak ve doktor ölüm muayenesi yaparak Ölüm Belgesi düzenleyecektir.

C- Eğer cenaze il dışına çıkarılacak ise yine İlçe Belediyesi tarafından yol izin belgesi düzenlenecektir. 

D- Cenazenin yerinin hazırlanması için mezarlığa bildirimi ve nüfustan düşürülmesi işlemleride yine ilçe belediyesi tarafından yapılacaktır.


A-Eğer ölüm olayı hastanede gerçekleşmiş ise, ölüm belgesinin düzenlenmesi ve nüfustan düşürülmesi işlemleri hastane tarafından yapılacaktır.

B-Cenaze şehir dışına gidecek ise yol izin belgesi, ölüm belgesini düzenleyen kurum doktoru tarafından düzenlenecektir.

C- Mevtanın mezar yerinin hazırlanması için mezarlığa bildirimi ilgili İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ya da cenaze yakını tarafından da yapılabilir.


Cenaze araçları talepleri İlçe Belediyelerimiz ile Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Belediyemizde cenaze taşıma aracı mevcut olup, talep edildiğinde ilgili adreslerden alınıp mezarlığa nakil işlemi ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.


Cenaze levazımatı olan mezar tahta takımı cenaze yakınlarınca talep edilmesi halinde vatandaşlara ücretsiz olarak verilmektedir.Cenaze Hizmetleri için:

Büyükşehir Belediyesi : 0222 249 07 01


Odunpazarı Belediyesi : 0222 213 30 30


Tepebaşı Belediyesi : 0222 320 80 00


Mesai saatleri dışında ALO 153 üzerinden belediyelerimize ulaşabilirsiniz.


Başınız sağ olsun!Mezarlık Hizmetleri

Mezarlık hizmetleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülmektedir. Cenazeler, özel aile mezar yeri olarak parsellenmiş yerlere ücretli, umumi olarak parsellenmiş yerlere sıradan ücretsiz olarak defnedilmektedir. Ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 223. Maddesine göre definden itibaren 5 yılını mezar üzerine 1. derece yakınlarının da onayı alınarak mükerrer defin yapılmaktadır. Özel aile mezar yerleri fiyatları Belediye Meclisi kararı doğrultusunda belirlenir ve bu fiyatlar yıllık olarak değişmektedir.

6360 sayılı kanun gereği ilimizdeki tüm mezarlıklar Büyükşehir Belediyemize devredilmiştir. Ancak bu hizmetlerin yerine getirilmesinde zafiyetlerin yaşanabileceği göz önünde bulundurularak mezar yeri hazırlama ve cenaze defin hizmetleri Meclis Kararı ile ilçe belediyelerine bırakılmıştır.


Özel aile mezar yeri almak isteyenler Büyükşehir Belediyemiz Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Asri Mezarlığına bizzat başvurarak yerlerini alabilmektedirler.2 veya 4 kişilik özel aile mezar yeri satışı yapılmakta olup cenaze olmadan yer satışı gerçekleştirilmemektedir.Mezar yeri hazırlama işlemleri Belediyemiz personeli tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır.


Cenazeler mezarlığa getirildiğinde personelimiz tarafından defin alanına yönlendirilir ve defin yapıldıktan sonra ölüm belgesinin aslı cenaze yakınından alınır, mezar yerini bildiren parsel bilgileri üzerine yazılarak ilgili defter ve bilgisayar kayıtları düzenlenerek arşivlenir. Cenazenin gömülü olduğu yer bilgileri vatandaş tarafından istenildiğinde Mezarlık Bilgi Sistemiüzerinden mezarlık krokisi ile birlikte çıktı halinde verilmektedir.


Mezarlıklarda bulunan özel aile mezar yeri ihata duvarının ve mezarların etraflarını çevirmek veya çevirtmek izine tabi olup, bu izin Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilmektedir. Özel aile yerlerinin etraflarının çevrilmesi izni yer satışı ile birlikte ilgilisine verilmektedir. Mezar yapım izinleri ise mezar yapım işini gerçekleştiren firma tarafından alınmaktadır.


Mezarlıklarda inşai faaliyetlerde bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere Daire Başkanlığımızca Yetki Belgesidüzenlenmektedir. Yetki belgesi olmayan firmalar Belediyemiz mezarlıklarında faaliyet gösteremezler. Vatandaş ailesinden birinin mezarını bizzat kendi el emeği ile yapmak istediğinde Belediyemiz Asri Mezarlığına bir dilekçe ile müracaat ederek yapabilmektedir.


İl sınırları içerisinde mezarlık kurmak, işletmek, mezarlıkların bakım, onarım ve temizlik işlemlerini gerçekleştirmek. Bakım, onarım ve temizlik çalışmaları kapsamında; bütün il genelinde kurulu bulunan mezarlıklarda ot biçimi, mezarlık etraflarının tel çit ile çevrilmesi, duvar tadilatıve yapımı,kapı yapımı ve montajı, tanıtıcı tabela montajı, musalla taşı yapılması, mevsimine göre ağaç budama ve ağaçlandırma çalışmaları,ihtiyaca göre mezarlık çeşmesi yapımı ile mazarlık yollarının yapımı gerçekleştirilmektedir.