İDARİ ŞEMA

İç Denetçiler

ÖZGEÇMİŞİ

1966 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1990 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığında göreve başlayarak Muhasebe Denetmeni, Muhasebe Müdürü ve Defterdar Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2007 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesine İç Denetçi olarak atandı.

ÖZGEÇMİŞİ

1973 yılında Van’ın Erciş ilçesinde doğdu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Maliye bölümünden mezun oldu. 2002 yılında İnönü Üniversitesi İktisat bölümünde Yüksek Lisans derecesi aldı.

1994 yılında Maliye Bakanlığında vergi müfettişi olarak göreve başladı. Malatya Büyükşehir Belediyesinde İç Denetçi görevinde bulundu. 2023 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesine İç Denetçi olarak atandı.

GÖREVLERİ
1. Nesnel risk analizlerine dayanarak Büyükşehir Belediyesinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
2. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
3. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
4. Büyükşehir Belediyesinin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
5. Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
6. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
7. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, Üst Yöneticiye bildirmek.
8. Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
9. Üst Yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
10. Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Üst Yöneticiye bildirmek.