İDARİ ŞEMA

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1980 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden ve 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

2009 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında göreve başladı ve sırasıyla; mimarlık ve KUDEB Şube Müdür vekilliği görevlerinde bulundu. 2022 yılında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
  1. Belediye taşınmazlarını değerlendirmek, korumak, en kârlı ve verimli şekilde işletmek, tapu tescillerinin yapılmasını takip etmek, bu konuda diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak, müstakil ve hisseli taşınmazları satmak ve satın alınmasını sağlamak, gerektiğinde izale-i şuyu davası açılmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütmek.
  2. Belediyenin mülkü olan taşınmazların envanterini çıkarmak, tapu kayıtlarını izlemek ve bunların değer artışlarının günün koşullarına göre işlem görmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
  3. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Belediye ve il mülki sınırı içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek amacıyla gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
  4. Belediye tarafından satılan, satın alınan, tahsise, takasa ve irtifak hakkına konu taşınmazların değerlemesini ve kıymet takdirlerini hazırlamak için yeteri kadar Kıymet Takdiri Komisyonu kurulmasını sağlamak, gerektiğinde Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde lisans almış olan gayrimenkul değerleme kurum ve kuruluşları marifetiyle gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydalarının değer tespitlerini yaptırmak.
  5. Belediye mülklerinin ifraz, tevhid, ihdas, cins değişikliği vb. işlemlerini yürütmek.
  6. Atıl durumdaki Belediye parsellerinin tespitini yapmak, taşınmazların aktif hale getirilmesi ve en iyi şekilde değerlendirilmesi amacı ile imar planı değişikliği teklifinde bulunmak.
  7. Arsa ve konut politikaları oluşturulmasına yönelik her türlü plan, proje ve araştırmayı yapmak veya yaptırmak.