İDARİ ŞEMA

Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı

GÖREVLERİ
  1. 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli alan ve rezerv alan çalışmalarını yürütmek.
  2. 5393 sayılı Kanunun, 5998 sayılı Kanun ile değişen, 73. maddesi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmek.