İDARİ ŞEMA

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

GÖREVLERİ

1- İlgili harcama birimlerince planlanmış ve bütçelenmiş olmak kaydıyla, arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanan, Belediyenin görev alanında bulunan tesislerin yapım veya bakım onarım işleri için proje hazırlık, ihale dokümanı hazırlık ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek.

2- Daire Başkanlığı sorumluluk alanında olup yıllık performans programında yer alan ve bütçelenmiş tüm proje ve yatırımları, stratejik plan ve performans programı ile belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek.

3- Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çerçevesinde, Enerji Yönetim Sisteminin kurulmasını ve yönetilmesini sağlamak. Ayrıca mevcut sistemlerin performans takibine bağlı olarak daha verimli çalıştırılmasını destekleyici düzenlemeler yapmak; enerji verimliliği ve tasarrufunu optimum hale getirmek.