İDARİ ŞEMA

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1975 yılında Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antalya’da bitirdi. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2002 yılından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Proje Yönetim Biriminde inşaat mühendisi, Etüd Proje Şube Müdürü,  Yol İşleri Dairesi Başkanlığında Kırsal Şube Müdürü, Yol İşleri Dairesi Başkanı görevlerinde bulundu. 2022 yılında Fen İşleri Daire Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ

1- İlgili harcama birimlerince planlanmış ve bütçelenmiş olmak kaydıyla, arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanan, Belediyenin görev alanında bulunan tesislerin yapım veya bakım onarım işleri için proje hazırlık, ihale dokümanı hazırlık ve yapı denetim hizmetlerini yürütmek.

2- Daire Başkanlığı sorumluluk alanında olup yıllık performans programında yer alan ve bütçelenmiş tüm proje ve yatırımları, stratejik plan ve performans programı ile belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirmek.

3- Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çerçevesinde, Enerji Yönetim Sisteminin kurulmasını ve yönetilmesini sağlamak. Ayrıca mevcut sistemlerin performans takibine bağlı olarak daha verimli çalıştırılmasını destekleyici düzenlemeler yapmak; enerji verimliliği ve tasarrufunu optimum hale getirmek.