İDARİ ŞEMA

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

ÖZGEÇMİŞİ

1976 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans derecesi aldı.

2001 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında harita mühendisi olarak göreve başladı ve sırasıyla; Harita ve İmar Şube Müdür vekilliği, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı, Emlak İstimlak Dairesi Başkanı, Ulaşım Dairesi Başkanı ve Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı görevlerinde bulundu. 2023 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

GÖREVLERİ
1) Belediyede hizmetlerin yürütülmesinde, belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak verilen görev, yetki ve sorumluluk altında görev yaparlar.

2) Belediyede, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

3) Belediyede iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden sorumludurlar.

4) Genel sekreter yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin işleyişlerinden dolayı genel sekretere ve başkana karşı sorumludurlar.