İDARİ ŞEMA

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1981 yılında Tekirdağ’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu Tekirdağ’da, liseyi Kırklareli’nde bitirdi. 2005 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2009 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde yüksek lisansını tamamladı ve şu anda Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde Coğrafi Bilgi Sistemleri alanında doktora yapmaktadır.

2005 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. 2018 yılında Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
 1. Belediyemiz hizmet binası ve dış birimleri arasında kurulu bulunan bilgi işlem sisteminin işletimini sağlamak, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek.
 2. Bilgi teknolojileri projeleri ile ilgili olarak Belediyemiz birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
 3. Bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin düzenlemeler yapmak, gerekli hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak.
 4. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik projeleri geliştirmek ve uygulamak.
 5. Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediyemiz bünyesinde uygulanması konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.
 6. E-devlet uygulamaları kapsamında, kurumlarla işbirliği çalışmaları yaparak gerekli koordinasyonu sağlamak.
 7.  E-belediye ve intranet kapsamında oluşturulacak entegrasyon için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
 8. Belediyemiz veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak ve geliştirmek.
 9. Veri güvenliği politikalarının uygulanmasını izlemek, ölçmek ve denetlemek.
 10. Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde elektronik haberleşme ve geçiş hakkı kullanımları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 11. Belediye içi ve dışı verileri toplamak, yönetimsel analiz ve istatistikleri oluşturmak.
 12. Coğrafi bilgi sistemleri veri üretimi, güncellenmesi, veri paylaşımı ve raporlama işlemlerini yürütmek.
 13. Coğrafi bilgi sistemine yönelik yazılım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
 14. Numarataj hizmetlerini yürütmek.
 15. Belediyemiz akıllı şehir uygulamaları ve e-belediyecilik faaliyetlerini yürütmek.
 16. Personel devam takip ve kontrol sisteminin bakım ve onarımını yapmak.