İDARİ ŞEMA

Satınalma Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1977 yılında Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde doğdu. 1996 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Kooperatifçilik bölümünden ve 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2011 yılında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde Yüksek Lisans derecesi aldı.

1998 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında memur olarak göreve başladı ve İhale Şube Müdürü görevinde bulundu. 2018 yılında Satınalma Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
1. Harcama birimleri tarafından yapılan talepler doğrultusunda, yapım işleri ile danışmanlık, mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmek.
2. Belediyenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin 2886 sayılı Kanun doğrultusunda kiralanması, satılması ve ayni hak tesisine ilişkin ihale işlemlerini yürütmek.
3. Harcama birimleri tarafından yapılan talepler doğrultusunda, yapım işleri ile danışmanlık, mal ve hizmet alımlarına ilişkin satın alma işlemlerini 4734 sayılı Kanunun 22. maddesi doğrultusunda gerçekleştirmek.
4. Satın alma işlemlerine esas olmak üzere gerekli piyasa fiyat araştırmalarını yapmak ve yaklaşık maliyeti tespit etmek.