İDARİ ŞEMA

Satınalma Dairesi Başkanlığı

GÖREVLERİ
1. Harcama birimleri tarafından yapılan talepler doğrultusunda, yapım işleri ile danışmanlık, mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale işlemlerini 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmek.
2. Belediyenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin 2886 sayılı Kanun doğrultusunda kiralanması, satılması ve ayni hak tesisine ilişkin ihale işlemlerini yürütmek.
3. Harcama birimleri tarafından yapılan talepler doğrultusunda, yapım işleri ile danışmanlık, mal ve hizmet alımlarına ilişkin satın alma işlemlerini 4734 sayılı Kanunun 22. maddesi doğrultusunda gerçekleştirmek.
4. Satın alma işlemlerine esas olmak üzere gerekli piyasa fiyat araştırmalarını yapmak ve yaklaşık maliyeti tespit etmek.