İDARİ ŞEMA

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1974 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Afyonkarahisar’da bitirdi.  1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden ve 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünden mezun oldu.

2002 yılından itibaren Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde sırasıyla; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Proje Yönetim Biriminde inşaat mühendisi, İhale İşlemleri Hazırlık Şube Müdürü, Etüt Proje Şube Müdür vekilliği, Yapı İşleri Şube Müdür vekilliği, Etüt Proje ve İhale İşlemleri Hazırlık Şube Müdürü, Fen İşleri Daire Başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 2022 yılında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
 1. Belediye Aşevi hizmetlerini yürütmek.
 2. Evlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, evlilik işlemleri ile ilgili her türlü görevin yürütülmesini sağlamak.
 3. Hizmet binasında bulunan yemekhane, mutfak, çay ocağı gibi sosyal servislerin temiz ve düzenli çalışmasını sağlamak.
 4. Belediye telefon santralinin verimli çalışmasını sağlamak, hizmet binasındaki iç ve dış hatlardan iletişimi sağlamak.
 5. Ulaşım biriminde mevcut araç havuzunu yönetmek, merkez garajda bulunan araçların ve çalışanlarının görev emirlerini düzenlemek.
 6. Kurum, hizmet binaları ile müştemilatı her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı korunmasını sağlamak.
 7. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre korunması gereken yerlerin güvenlik iznini almak.
 8. Belediye idari bina ve bağlı birimlerinin genel temizlik hizmetinin karşılanmasını sağlamak.
 9. Birden fazla harcama birimi tarafından kullanılan bina ve tesislerin özel bir ekip, ekipman ve proje gerektirmeyen basit tamir ve tadilat işlerini yapmak.
 10. Büyükşehir Belediye Ana Hizmet Binası telefon, internet, doğalgaz, su ve bağlı birimlerin aidat giderlerinin takibini ve ödenmesini sağlamak.
 11. Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm yerlerin elektrik giderlerinin takibini ve ödenmesini sağlamak.
 12. Resmi törenlere ilişkin görevleri yerine getirmek.
 13. Hal Şube Müdürlüğü yaş sebze ve meyve toptan ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak.
 14. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile belediyelere verilen görevlerin yürütülmesini sağlamak.
 15. Üretici ve tüketiciler ile yaş sebze-meyve ticaretini meslek edinenleri idari konularda koordine etmek. Ticarî güvenin sağlanması ve tarafların haklarının korunması amacıyla teminat işlemlerini yürütmek.
 16. Hal binasında kendilerine yer tahsis edilen komisyonculardan, mevzuat çerçevesinde Belediye payının tarh, tahakkuk işlemlerini yürütmek.
 17. Sebze ve meyve üreticilerinin satılması için hal komisyoncularına gönderdikleri, malların ücretlerinin tahsili ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlık ve ihtilafların çözülmesini koordine etmek, işlem ve uygulamalardan doğan itiraz ve şikâyetleri incelemek, gereğini yapmak, gerekirse Hal Hakem Kurulu'na veya üst yönetime iletmek.
 18. Hal faaliyetleri yürütülürken gerektiği takdirde Ticaret İl Müdürlüğü ile işbirliğini gerçekleştirmek.
 19. Kayıt dışı yollarla şehre mal girişini önleyici tedbirlerin alınmasını, yasal olmayan mal girişleri ile ilgili caydırıcı kanuni müeyyideleri uygulamasını organize etmek.
 20.  Yaş sebze ve meyvelerin Hal'e giriş ve çıkışı ile korunması, depolanması, satışı, denetimi, künye kontrolü vb. her türlü faaliyeti yürütmek.