İDARİ ŞEMA

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

ÖZGEÇMİŞİ

1977 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 2000 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu.

2000 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığında şehir plancısı olarak göreve başladı ve sırasıyla; İmar Uygulama Şube Müdürü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı görevlerinde bulundu. 2021 yılında Genel Sekreter Yardımcısı olarak atandı.

GÖREVLERİ
1) Belediyede hizmetlerin yürütülmesinde, belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak verilen görev, yetki ve sorumluluk altında görev yaparlar.

2) Belediyede, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

3) Belediyede iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden sorumludurlar.

4) Genel sekreter yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin işleyişlerinden dolayı genel sekretere ve başkana karşı sorumludurlar.