İDARİ ŞEMA

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1973 yılında Ankara'nın Polatlı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da bitirdi. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı ve sırasıyla; Park ve Bahçeler Müdürlüğünde peyzaj mimarı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı görevlerinde bulundu. 2024 yılında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
 1. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak, Porsuk Çayı ve yapay göletlerin yosun temizliğini yapmak.
 2. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, spor dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek üzere çalışmalar yapmak.
 3. Belediyenin kent içerisinde kalan, imar planında yeşil alan olarak ayrılmış ve mülkiyet sorunu çözülmüş alanlarının, park, ana cadde, bulvar, kavşak ve orta refüjlerinin bitkisel düzenlemelerini, çiçeklendirilmelerini, çimlendirilmelerini ve bakımlarını yapmak.
 4. Yapımı ve bakımı planlanan alanlar için, sera ve fidanlıkta mevsimlik çiçek, çalı ve fidan üretiminin ve bakımının yapılmasını sağlamak.
 5. Yeşil alanlar için planlanan kent mobilyalarının üretimini, onarımını ve Belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer mobilyaların üretimini yapmak.
 6. Daire Başkanlığının görev aldığı tüm iş ve işlemlerde ihtiyaç duyulan her türlü araç ve makinanın ilgili birim ile koordine olarak istenilen yer ve zamanda çalışma yapmak üzere nakledilmesini sağlamak.
 7. Yerel tohum ile çiçek, çalı ve ağaç tohumlarının üretimini yapmak.
 8. Araştırma ve geliştirme laboratuvarında üretimin geliştirilmesi ve bitki sağlığı için gerekli analizler ve denemeler yapmak.
 9. Hayvanat Bahçesi için hayvanları temin etmek, hayvanlar için yaşam alanları hazırlamak.
 10. Hayvan gelişiminin ve bakımının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için etolojik ihtiyaçları temin etmek, hayvan davranışlarını gözlemlemek.
 11. Hayvan sağlığının korunması ve tedavisine yönelik hizmetleri yürütmek.
 12. Akvaryum ve hayvan barınaklarında parametrelerin kontrolünü sağlamak.
 13. Hayvanat bahçesinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek ve uygulamak.