İDARİ ŞEMA

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

GÖREVLERİ
  1. İl genelinde tarım faaliyetlerini desteklemek, üretim çeşitliliği ve kalitesini arttırmak amacı ile planlama yapmak, proje üretmek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak.
  2. Daire Başkanlığının faaliyet alanları ile ilgili çalışmalara ve vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik faaliyetlere katkı yapmak, tespit edilmiş stratejik hedef ve politikalar doğrultusunda planlar hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.
  3. Bağlı müdürlüklerde, tarım ve hayvancılığı destekleme amacı ile yapılacak, her türlü faaliyet, hizmet, alt ve üst yapıların fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programının süresinde gerçekleşmesini sağlamak.
  4. Çiftçileri desteklemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.
  5. İyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
  6. Tarımsal üretimin ve gelirin artması için projeler üretmek ve bu projeleri yönetmek.