İDARİ ŞEMA

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1975 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldu.

2001 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde göreve başladı ve sırasıyla; Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında Bitkisel Üretim Şube Müdürü, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü görevlerinde bulundu. 2020 yılında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
  1. İl genelinde tarım faaliyetlerini desteklemek, üretim çeşitliliği ve kalitesini arttırmak amacı ile planlama yapmak, proje üretmek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak.
  2. Daire Başkanlığının faaliyet alanları ile ilgili çalışmalara ve vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik faaliyetlere katkı yapmak, tespit edilmiş stratejik hedef ve politikalar doğrultusunda planlar hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve aksayan yönlere yönelik çözümler üretmek.
  3. Bağlı müdürlüklerde, tarım ve hayvancılığı destekleme amacı ile yapılacak, her türlü faaliyet, hizmet, alt ve üst yapıların fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programının süresinde gerçekleşmesini sağlamak.
  4. Çiftçileri desteklemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.
  5. İyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.
  6. Tarımsal üretimin ve gelirin artması için projeler üretmek ve bu projeleri yönetmek.