İDARİ ŞEMA

Özel Kalem Müdürlüğü

ÖZGEÇMİŞİ

1974 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokulu Eskişehir’de, ortaokul ve liseyi İzmir’de bitirdi. 2016 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

2000 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünde Halkla İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde göreve başladı. Özel Kalem Müdür vekilliği görevinin yanında, 2019 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
 1. Başkanlık Makamının protokol, temsil, tören, ağırlama, iş ve işlemlerini düzenlemek, harcama yetkilisi eliyle, Başkan adına temsil, tören ve ağırlama bütçesini kullanmak.
 2. Başkanın davet, ziyaret, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vs. önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Başkana bildirmek. Törenlere Başkanın iştirak etmesini temin etmek, Başkanın iştirak edemediği program, tören gibi etkinliklerde Başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.
 3. Anma ve tören gerektiren özel günlere ilişkin yürütülecek faaliyetler ile düzenlenen tüm etkinliklerde birimler arası koordinasyonu sağlamak.
 4. Başkanı, ziyarete gelen yurtiçi ve yurtdışından konukların en iyi şekilde karşılanması, ağırlanması ve uğurlanmasını sağlamak.
 5. Başkanın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu talepleri doğrultusunda Başkan ile görüşmelerini sağlamak.
 6. Yardım talebi ile gelen vatandaşları dinlemek, çözüm yolları aramak ve ilgili makam ya da müdürlükle iletişim kurmak veya kurulmasını sağlamak.
 7. Meclis, Encümen ile Belediyede hizmet veren tüm müdürlüklerin kendi aralarında ve bu müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 8. Başkanın sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 9. Başkanın ve Meclis üyelerinin dış ülkelere yaptığı seyahatlerle ilgili iş, işlem ve yazışmaları yapmak. h) Başkanlık Makamının resmi ve özel haberleşmelerini ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek.
 10. Resmi ve özel tebrik, teşekkür, taziye gibi konularda mektup ve telgrafları hazırlamak.
 11.  Başkanın günlük, haftalık ve aylık programlarını hazırlamak.
 12. Başkanlık Makamının randevularını planlamak, toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek.
 13. Başkanın görevi başında bulunamadığı durumlarda Başkana vekalet eden Başkan Vekiline bağlı olarak çalışmaları yürütmek.
 14. İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda mahkemelere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak.