İDARİ ŞEMAGençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1963 yılında Denizli’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Denizli’de bitirdi. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans derecesi, 2022 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden Doktor ünvanı aldı.

1986 yılında Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde göreve başladı. 2022 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesine Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
 1. Belediye faaliyet sınırları içerisinde gençlik ve spor faaliyetlerinin yaygınlaşması, faaliyetlere her yaştan katılımın sağlanması ve spor alanlarının arttırılması konusunda çalışmalar yapmak.
 2. Gençlik hizmetleri ve spor faaliyetleri veren kuruluşlarla Belediye arasındaki ilişkileri koordine ederek hizmet ve organizasyon akışını sağlamak, spor federasyonları, spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve gerekli görülen diğer kuruluşlar ile ortak projeler yapılmasını sağlamak.
 3. Toplumda spor kültürü oluşturmak, sporcu yetiştirmek ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak.
 4. Belediye bünyesindeki spor tesislerinin, spor alanlarının ve spor sahalarının bakım ve onarımlarının yaptırılmasını sağlamak.
 5. Spora erken yaşta başlanmasını teşvik etmek, sporcu yetiştirmek ve spora ilgiyi arttırmak amacıyla projeler hazırlamak ve projeleri uygulamaya koymak.
 6. Spor faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması için kararlar almak, spor faaliyetlerine katılımı sağlamak için gerekli duyuru ve bilgilendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.
 7. Çocuk ve gençleri spora teşvik etmek, spor eğitimlerine destek vermek amacıyla okullara spor malzemesi ve ulaşım desteği sağlamak, amatör spor kulüplerine malzeme ve benzeri diğer destekleri sağlamak, gerektiğinde nakdi yardım yapmak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek.
 8. Meclis Kararı ile yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara ve teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül vermek.
 9. Halka yönelik spor, sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla spor sahaları açmak ve işletilmesini sağlamak.
 10. Özel gün ve etkinliklerde şehrin çeşitli alanlarında halkı spora teşvik edici çeşitli branşlarda yarışmalar, turnuvalar ve benzeri etkinlikler düzenlemek. ı) Gençlik ve spor organizasyonlarına (festivaller dahil) katılacak ilimiz sporcularına ve gençlerine gerekli desteği sağlamak.
 11. Gençlerimizin yaşam kalitelerini yükseltmek ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için gençlik merkezleri açmak, işletmek veya işlettirmek.
 12. Gençleri olumlu yönde etkileyecek her türlü sosyal faaliyetleri düzenlenmek, yurt içi veya yurt dışı kurslar, gençlik konulu seminerler, festivaller, kamplar ve benzeri işlemleri yürütmek. Bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışında, kamu kurum ve kuruluşları sivil toplum örgütleri ile ortak projeler hazırlayarak, üst yönetime sunmak.