İDARİ ŞEMA

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1978 yılında Tunceli’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu.

2012 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğünde göreve başladı ve sırasıyla; Sanat Tarihçisi, Müzeler Şube Müdür Vekilliği, Müzeler Şube Müdürü, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 2023 yılında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
 1. Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri adı altında ulusal ve uluslararası konserler, açık hava etkinlikleri, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle şenlikleri, yurtdışında Eskişehir kültür günleri vb. etkinlikler düzenlemek.
 2. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımıza bağlı sergi salonları ve kültür merkezlerinde organizasyonlar düzenlemek.
 3. Ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenlemek.
 4. Kültür ve sanat alanında gerek kamu gerek dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşları ile ortak etkinlikler düzenlenmek, işbirlikleri yapmak.
 5. Yurtdışından kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek üzere Şehrimize gelen konuklara destek sağlamak.
 6. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza bağlı kültürel ve sanatsal mekânları, her türden etkinliğe hazır halde tutmak, işletilmesini sağlamak ve bu mekânların tahsislerini koordine etmek.
 7. Yapılacak faaliyetlerin halka ulaştırılabilmesi için gerekli olan baskı, ilan, reklam ve halkla ilişkiler işlerini yürütmek, sekretaryasını yapmak.
 8. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı olarak sosyal, kültürel ve sanatsal içerikli programlar uygulayarak hemşehrilerimizin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesini sağlamak ve kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak.
 9. Hemşehrilerimizin çevre, barış, dostluk, dayanışma, kentlilik ve sosyal bilincini geliştirici çalışmalar yapmak.
 10. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği yapılarak gerekli salon, sahne, fuaye alanı tahsisini sağlamak.
 11. Bünyesinde bulundurduğu Şehir Tiyatrosu, Senfoni Orkestrası ve Kütüphaneler ile kent kimliğinin en üst seviyeye çıkartılmasına katkı sağlamak.
 12. Müzecilik faaliyetlerini yürütmek.
 13. Müze yönetim faaliyetlerini devam ettirmek.
 14. Yeni müzeler ve sanat galerileri açmak ve bu amaçla çalışmalar yürütmek.
 15. Müze koleksiyonlarını yönetmek.
 16. Sergi organizasyonları gerçekleştirmek.
 17. Eskişehir'in tarihi ve kültürel varlıklarının alt yapı ve üst yapısını dünya üzerinde görünür kılmak, her bir hemşehrinin gönüllü turizm elçisi gibi çalışmasını sağlamak.
 18.  Turizm danışma merkezleri, turizm danışma büroları, kültür evleri açmak, işletmek ve bu yerlerin devamlılığını sağlamak.
 19. Elektronik ortamda bilet satış sistemleri geliştirmek, elektronik bilet satış makine sayısını arttırmak ve etkinlik biletlerine erişimi kolaylaştırmak
 20. Bilim Deney Merkezi ve Uzay Evi faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 21. Masal Şatosu faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.