İDARİ ŞEMA

Zabıta Dairesi Başkanlığı

ÖZGEÇMİŞİ

1970 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de bitirdi. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Ev Ekonomisi bölümünden mezun oldu.

1989 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak göreve başladı ve sırasıyla; İdari İşler Şube Müdür vekilliği, Zabıta Şube Müdür vekilliği ve Spor Faaliyetleri Şube Müdürü görevlerinde bulundu. 2023 yılında Zabıta Dairesi Başkanı olarak atandı.

GÖREVLERİ
  1. İşyerlerinin denetimini yapmak, mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde re'sen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak.
  2. Encümence belirlenen kararların gerektiği halde ilgili dairenin personelinden de faydalanarak uygulanmasını sağlamak.
  3. Belediye demirbaşlarına verilen zararları tespit edip ilgili daire başkanlığını bilgilendirmek.
  4. Bağlı müdürlüklerinden gelen evrakların Encümene havalesini yapmak. Belediye bünyesindeki daire başkanlıklarından gönderilen evrakın ilgili mevzuat doğrultusunda takibini yapmak ve sonuçlandırmak.
  5. Dilencilere, 5326 sayılı Kanun çerçevesinde yasal işlem uygulamak.
  6. İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde belirtilen görevleri yapmak ve yaptırmak.